چگونه می توانم گواهی ترجمه دریافت کنم؟

اگر در خانه خود رکورد جهانی ثبت کنید ، اما مستند نباشد ، نام شما در کتاب گینس نشان داده نمی شود. مدرک بدون مهر رسمی موسسه دانشگاهی شما هیچ ارزشی نخواهد داشت. موارد زیادی از این دست در زندگی وجود دارد که اهمیت پیروی از رویه مناسب را ثابت می کند. اگر سندی به درستی ایجاد نشود …

ادامه مطلبچگونه می توانم گواهی ترجمه دریافت کنم؟