فروش کتاب پزشکی

طبق دبیرخانه جایزه فروش کتاب پزشکی، در حاشیه مشکلات ناشی از فوران تاج ، که طی ماه های اخیر بسیاری از برنامه های فرهنگی اجتماعی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار داده است ، تمام مراحل برنامه کتاب سال (از اعلام اخبار و اطلاعات گرفته تا دریافت کتاب و تصمیمات دادگاه و غیره) به تأخیر افتاده است.

متأسفانه ، بعد از این مشکلات ، تعدادی از کتاب های دریافتی فروش کتاب پزشکی دیرتر از موعد مقرر به داوران مرحله اول رسیدند...

Read More
دسته‌بندی نشده