تولید با رویکرد مجموعهسازی؛ تقاضای بازار قطعات یدکی – اخبار خودرو

وقتی که شما شروع میزنید و سوخت وارد سیلندر موتور می‌شود , piston 020 پیستون به وسیله میل لنگ به سمت بالا هل داده شده و بنزین یا گاز را به شدت در سر سیلندر متراکم مینماید . پاسخ: در حالتی که از درپوش دو سوراخه به کارگیری می شود، هوا می تواند به راحتی از رخنه دوم خارج شده و مهم آب جایگزین شود. به عامل اتصال به ریل سوخت، همواره بنزین اصلی فشار بالا داخل انژکتور وجود دارااست البته در موقعیت معمولی انژکتور بسته است و این بنزین باطن انژکتور باقی میماند و صرفا در صوت گشوده شدن انژکتور است که بنزین میتواند وارد سیلندر شود. اکنون سوخت به موتور اتومبیل رسیده البته هنوز تا وصال به درون سیلندرها و در نهایت ایجاد نیرو یک گام دیگر باقی ما‌نده است. به این ترتیب بخشی از سوختی که از جانب پمپ به ریل سوخت فرستاده شده میباشد مصرف نشده باقی می‌ماند و در صورتی که راهی به خارج پیدا نکند سبب ساز متوقف شدن پروسه کاری سیستم می‌شود چرا که پمپ دیگر نمیتواند جریان بنزین را تولید کند. باک بنزین اکثری از خودروها اهمیت یک توری اولیه است تا از ورود اجسام بزرگ به باک خودداری کند و به این ترتیب نمیتوان از باک آن ها حیاتی روشهای دیرین سوخت را در مواقع خاص بیرون کشید. به جهت محاسبه کارایی عمل موتور و این‌که حالت کاری آن چطور هست و آیا مشکلی دارد و یا این که در آتی دچار مشکلی خواهد شد یا این که نیکی روشهای مختلفی وجود دارد یکی از از این شاخص ها چگونگی موقعیت پیستونهاست . قطر پیستون های موتور خودرو دربین ۷۶ تا ۱۲۲ میلی متر (۳ تا ۴ اینچ) تغییر تحول می کند.همه پیستون ها بایستی نیز وزن باشند تا موتور مبتلا لرزش نشود. روند جریان یافتن سوخت از داخل انژکتور به طور معمول در حد تعدادی میلی ثانیه است و بایستی همین مسیر به شتاب بسته شود. به این ترتیب انژکتور می تواند در کسری از ثانیه باز شده و به سوخت لبریز فشار اذن خروج بدهد و به سرعت هم بسته شود تا از خروج بیدلیل سوخت دوری کند. ساختار انژکتور در شکل به طور کامل مشخص و معلوم است. به این ترتیب انژکتور براساس دستوری که ECU به آن می‌دهد در زمان مناسب و به مدت معین گشوده شده و سوخت مالامال فشار را به درون مانیفولد تزریق مینماید و این سوخت به یار هوا در تراز مکش وارد سیلندر میشود. لیکن در هر دوی همین موتورها چهار فعالیت اساسی انجام می‌شود که عبارتند از مکش یا تنفس – دانسیته یا این که فشار – فعالیت یا این که انفجار و تخلیه دود ولی بر حسب نوع موتورها ممکن هست همین مراحل جداازهم یا به شکل توأم انجام گیرند. در انتهای میل لنگ هم یک یاتاقان کلیدی وجود دارد. در مسیر همین لوله یک قطعه ریز فلزی مغناطیسی به رخ استوانه وجود دارااست که یک سوزن ریز به انتهای آن متصل هست که نقش سوپاپ انژکتور را بازی میکند. این فنر آنقدر قدرت دارد که بتواند انژکتور را سریع ببندد و در عین درحال حاضر آنقدر حاذق وجود ندارد که در در مقابل نیروی مغناطیسی حاصل از سیم پیچ مقاومت کند و اذن میدهد انژکتور در زمانه لازم باز شود. سیم پیچها به طور کلی با ورود جریان برق مستقیم مغناطیسی شده و نظیر یک آهنربا فعالیت می‌نمایند و به همین ترتیب میتوانند قطعات آهنی را به سمت خویش جذب کنند. به جهت این منظور، یک سیم پیچ به بدور بدنه انژکتور کارگزاشتن شده است. هنگامی که نیاز به باز شدن انژکتورها باشد، فرمان الکتریکی از جانب ECU ارسال می‌شود و این امر الکتریکی سبب ساز آهنربا شدن سیم پیچ شده و این آهنربا، پیستون و به دنبال آن سوزن انژکتور را به سمت بالا میکشد. همین وضعیت باعث به جریان روغن اضافی به سمت باطن گوشه و کنار احتراق می­گردد. برای همین خواسته به مجموعه سوپاپ یا این که سوزن انژکتور یک فنر متصل میشود که وظیفه دارد همین مجموعه را به داخل بکشد تا در وضعیت معمولی انژکتور بسته باشد. حلقه هاي پیستون به دو مدل رینگ هاي كمپرس و رینگ روغني تقسیم مي شود تعداد رینگ ها در هر نوع بستگي به پیستون کالیپر ترمز طراحي موتور دارد. میزان نشت گاز در همین مدل کمپرسور رینگ ناچیز است. همین پمپ بنزین از گونه برقی میباشد و می تواند فشار حتمی را مهیا کند و این فشار، بنزین را از باک به موتور میرساند. هم اکنون سوخت توانسته از باک خویش را به داخل موتور برساند ولی انژکتورها نمیتوانند فارغ از در اختیار گرفتن سوخت را وارد سیلندر نمایند چرا که در غیر همین شکل عملاً به طور پیوسته سوخت در اکنون پاشیده شدن به داخل سیلندر هست در حالی که صرفا در لحظهای یگانه و اما به میزانی یگانه سوخت می بایست به موتور تزریق شود. به یک علت کاملا بی آلایش زیرا انژکتورها کلیدی وجود اهمیتی که در چرخه سوخترسانی ماشین دارا هستند و ولی برخلاف اعتقاد عمومی، به تنهایی هیچ بضاعت خاصی در راستا پاشش سوخت ندارند. برخی خودروها هم سیلندرهایی دارا‌هستند که حساس دو سوپاپ محل ورود و دو سوپاپ خروجی میباشند که آن ها را سیلندرهای چهارسو پاپه می نامند. همانگونه که گفتیم انژکتور در واقعیت یک استوانه ریز میباشد که از یک سو به ریل سوخت متصل هست و از سوی دیگر به درون مانیفولد. احتمال دارد نیز اینگونه باشد چون از یک نگاه ساده، انژکتور در حقیقت فعالیت خاصی انجام نمیدهد بلکه فقط یک استوانه ریز هست که یک سر آن سوراخ ریزی قرار گرفته و سوخت از همین ترک ریز حساس فشار به درون مانیفولد هوا تزریق میشود. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما piston 125 sx.

ایندکسر