حیدرآباد: 11 دانشجوی از Telangana دولت ویژه پلیس (TSSP) تحت آموزش در TSSP گردان من در Yousufguda آزمایش مثبت برای COVID-19.

همه دانشجویان باید خفیف علائم کرونا ویروس پس از آنها آزمایش مثبت آنها قرار داده شده تحت انزوا در گردان. در حالی که 7 بیشتر پلیس مشغول به کار در ایستگاه های پلیس در سراسر حیدرآباد شد تست مثبت برای ویروس مخوف.

دستیار کمیسر پلیس این شهرستان حیدرآباد بیش از حد ثابت مثبت برای COVID-19.

منطقه غرب در حیدرآباد شده است severly تحت تاثیر COVID-19 و با همه آنها قرار داده شده بود تحت قرنطینه. تا در حال حاضر تعداد موارد مثبت در میان افسران پلیس عبور کرده 200 که شامل چهار IPS افسران از حیدرآباد.

عضویت ما در The Siasat Daily - Google News