تندر شیرین است دوست داشتن گربه که سزاوار بستر خود

نژاد: داخلی هتل

تندر شیرین پسر آماده به کسی عشق. (حسن نیت ارائه میدهد از ساحل طولانی عقیم و خنثی بنیاد)

سن: از 10 سال

جنسیت: نر عقیم

تندر داستان: تندر آرام ارشد است که به دنبال یک نوع دوست داشتن کسی برای مراقبت از او. او زندگی می کردند در خارج از خانه کسی را برای 10 سال اما با وجود داشتن کمی تماس انسان, او یک, شیرین, عشق مرد. تندر سزاوار تخت و یا خود به خود و به زندگی در داخل خانه برای بخش دوم از زندگی خود را. او را به طور کامل واکسینه و microchipped.

تصویب کمک مالی: $50

اتخاذ روش: تماس با لورن با ساحل طولانی عقیم & خنثی بنیاد در 562-544-0335 یا [email protected] به ترتیب یک جلسه.